PERSONVERN

Global AQA Pty Ltd; Level 2, 534 Church Street, Richmond, Victoria, Australia (også referert til som "Vi", "Vår Tjeneste" eller "Oss") i samsvarer med EU-lover. Disse lovene er delvis utformet for å beskytte konfidensialiteten av personopplysninger og personvern til enkeltpersoner ved å regulere hvordan personopplysninger blir håndtert.

1. Hvilken personlig informasjon samler vi?

Den type informasjon vi samler inn og lagrer, inkluderer, men er ikke begrenset til, ditt navn, adresser, kontaktinformasjon, yrke, din bruksoppførsel av vår tjeneste via SMS og nettsted og annen informasjon som hjelper oss i å drive vår virksomhet, formidle og markedsføre våre tjenester og oppfylle våre juridiske forpliktelser. Ved å bruke vår tjeneste gir du tillatelse og samtykker til innsamling av slik informasjon.

2. Hvordan samler vi inn personlig informasjon?

Vi samler inn personlig informasjon som du var forpliktet til å oppgi da sendte oss tekstmelding.

I tillegg samler vi generelt personlig informasjon via skjemaer som fylles ut av mennesker, samt møter med folk ansikt til ansikt, intervjuer, visittkort, våre nettsider, telefonsamtaler og fra tredjeparter. I noen tilfeller kan vi for eksempel motta en rapport som inneholder personlig informasjon fra en tredjepart.

3. Hva vil personlig informasjon brukes til?

Vi kan bruke og utlevere dine personlige opplysninger til følgende formål:

4. Hvem deler vi den personlige informasjonen vi samler inn med

Vi avslører ikke din personlige informasjon til en tredjepart uten Din tillatelse, unntatt i tilfeller der vi er juridisk forpliktet til å gjøre det, eller i tilfeller hvor vi trenger å avsløre Dine personopplysninger til forretningspartnere eller noen annen form for tredjepart som hjelper oss i å tilby vår tjeneste til Deg.

5. Kommunikasjon

Vi kan kontakte og kommunsiere med brukere av Vår Tjeneste via deres e-postadresse, telefon, post eller SMS. Ved å bruke vår tjeneste samtykker Du til slik kommunikasjon. Dersom Du ikke lenger ønsker å motta meldinger fra Oss, gi oss beskjed på adressen angitt under "6. Vern og bruk av personlig informasjon".

6. Vern og forvaltning av personlig informasjon

Vi vil gjøre alle fornuftige tiltak for å forsikre om at informasjonen vi samler inn, lagrer eller avslører om en person er nøyaktig, komplett og oppdatert. Du kan få tilgang til den personlige informasjonen vi har om Deg, og dersom Du mener den er utdatert, ufullstending eller feil kan Du be om at den skal oppdateres eller endres. Dersom Du mener at Vi ikke har behandlet Din personlige informasjon på en måte som samsvarer med personvernlovgivning kan Du kontakte Oss slik at Vi kan ta Oss av og løse Dine bekymringer. Eventuelle klager eller forespørsler om tilgang til eller å korrigere personlig informasjon, eller spørsmål om personvernssaker ber Vi om at i første omgang blir sendt til oss skriftlig via e-post [email protected] eller post til følgende adresse:


Global AQA Pty Ltd
Level 2
534 Church Street
Richmond, Victoria
Australia

7. Tredjepartsinnhold

Til tross for integrasjon av plug-ins (Facebooks "like"-knapp og Twitters "follow"-knapp" og lenker til tredjepartsnettsider, gjelder ikke Våre retningslinjer for personvern Din samhandling med andre nettsteder, selv om Du finner slike linker på Vår nettside eller om Vi sender slike linker via SMS. Derfor bør Du lese personvernspoltikken til tredjepartsleverandøren for å se hvordan Din private informasjon vil bli behandlet der. I denne sammenheng har Global AQA Pty Ltd ingen kontroll over, og påtar seg ingen ansvar for innholdet, retningslinjer eller praksis for noen tredjeparter. Vi bærer kun ansvar i tilfeller av grov uaktsomhet og/eller intensjon i forhold til Vårt eget innhold - ekskluderene alt tredjepartsinnhold av alle slag.

35 NOK per melding, Hjelp: +4721018969

For å avslutte send en e-post med ditt telefonnummer til [email protected], ring vår kundeservice på telefonnummer +4721018969 eller send STOP REKLAME til 1981.