The small print


Her har vi de Vilkår og Betingelser som gjelder for AQA Norge 1981s tjeneste.

AQA Norge 1981 Vilkår og Betingelser


Følgende Vilkår og Betingelser gjelder leveranse og bruk av tjenesten AQA Norge 1981 (Tjenesten). Ved å bruke denne tjenesten anerkjenner du, og gir din godkjennelse til å være bundet av, og overholde følgende vilkår og betingelser.
I følgende Vilkår og Betingelser vil ordene "Vi", "Vår" og "Oss" refereres til Global AQA Pty Ltd, et selskap formet i Australia sammen med dets etterkommere eller representanter. Ordene "Du", "Deg" og "Dine" er referanser til personen som benytter tjenesten. Med andre ord; Du er Vår kunde og Vi tilbyr Tjenesten til Deg.

1. Tjenestens beskrivelse, hva Vi gjør og hva Du gjør


1.1 Vi er glade over at Du har valgt å bruke Tjenesten. Vi håper du finner den både morsom og nyttig. Vi kan love at når du sender et spørsmål til Tjenesten, vil vi gjøre vårt beste for å gi deg det korrekte svaret så snart som mulig.
1.2 Vi er ikke perfekte, og kan noen ganger gjøre feil. Vi er avhengig av informasjon fra andre mennesker, og fra tid til annen vil denne informasjonen være feil. Ved å bruke denne Tjenesten antar vi at i) Du kun vil bruke tjenesten for underholdning, og ii) ikke bruke Tjenesten til avgjørelser eller handlinger som kan påvirke Ditt eller en annen persons liv, helse, rikdom eller lykke.
1.3 Vi ønsker heller ikke at Tjenesten skal bli misbrukt. Du godtar, forstår og sier Deg enig i følgende: i) Du vil ikke bruke tjenesten strid med lover og regler; ii) Du vil ikke bruke Tjenesten for noe som vil resultere i, eller på noen måte relateres til ulovlige aktiviteter. iii) Du vi ikke feilinformere Oss om Din identitet eller Dine kontaktopplysninger; og iv) Du har full autorisasjon til å bruke penger via betalingsmekanismen brukt til å betale for Tjenesten. Vi vil stole på hver av disse påstandene fra Deg som om Du gjentok dem for Oss hver gang Du bruker tjenesten. Vi forebeholder Oss retten til å suspendere tjenesten og/eller nekte å svare på noen spørsmål om, etter Vår mening, det har skjedd et brudd på disse Vilkår og Betingelser.
1.4 Husk at vi forsørger Deg med svarene. Dersom Du velger å vise eller videresende et svar til en annen person, aksepterer du å ta ansvar for resultatet. Du må også overholde vilkårene i tillatelsen vi gir nedenfor i diskusjonen av åndsverk.
1.5 Dersom Du spesifikt og bevisst oppgir personlig informasjon til Oss via Tjenesten, samtykker Du til Oss å lovlig bruke den personlige informasjonen til for eksempel å sende Deg reklamemateriale eller annen informasjon. Ved å sende en SMS til 1981 godtar Du at AQA Norge 1981 sender Deg reklamemateriale eller annen informasjon. Dersom Du ikke lenger ønsker å motta dette kan Du sende STOP REKLAME til 1981 gratis. Bruker Du derimot tjenesten på nytt vil Du igjen motta reklamemateriale eller annen informasjon. Skulle Du ønske å aldri motta reklamemateriale eller annen informasjon fra Oss igjen kan Du kontakte Vår kundeservice så Vi kan svarteliste ditt telefonnummer.
1.6 Premietrekninger: Alle tekstmeldinger mottatt som svar på konkurranserelaterte meldinger fra AQA Norge 1981 vil være kvalifisert for trekningen. Det er lov med flere bidrag. Vinnerene blir trukket tilfeldig og blir varslet først via tekstmelding hvor de vil bli bedt om å kontakte [email protected] via e-post. Dersom vinnerene ikke kontakter [email protected] via e-post kan de få en oppfølging via telefonsamtale fra AQA Norge 1981. Dersom vinneren velger å ikke svare som forespurt vil det trekkes en ny vinner. Vinnerens navn vil bli offentliggjort på denne nettsiden, på Facebook og Twitter.

2. Dine personopplysninger


2.1 Vennligst les hvordan vi håndterer dine personopplysninger i våre retningslinjer for personvern.

3. Åndsverk


3.1 Vi (og andre mennesker som tildeler lisenser til oss) eier alle åndsverk som finnes i, eller oppstår under driften av Tjenesten. For eksempel inkluderer disse rettigheter i teknologien brukt til å samle og koordinere svar, opphavsretten til svarene selv, databaserettigheter til listene med spørsmål og svar vi vedlikeholder, våre ulike varemerker, og en hel haug med andre rettigheter vi ikke ønsker å kjede deg med. Noe av Vår teknologi er underlagt ventende patentsøknader.
3.2 Når du sender et spørsmål til Oss og Vi svarer deg, er det kun Du som har rett til å vise eller dele dette med Dine venner, familie og bekjente. Du kan ikke bruke dette svaret i kommersielle sammenhenger eller forhold, eller offentlig utgivelse. Du har ikke lov til å gjøre noe utover det.
3.3 En av tingene som gjør denne Tjenesten morsom er Vår evne til å bruke og dele spørsmålene Vi mottar. Når du sender inn et spørsmål, gir du Oss tillatelse til å gjøre det Vi vil med spørsmålet, underlagt overholdelse av gjeldende personvernregler. Dersom Du søker på en jobb, gir Du Oss også tillatelse til å gjøre det vi vil med innholdet Du gir, underlagt overholdelse av gjeldende personvernregler. Denne tillatelsen (som våre advokater har bedt Oss om å informere Deg om er en "evigvarende avgiftsfri lisens") inkluderer uten begrensning rettigheten for Oss, og andre vi autoriserer, til å publisere, vise, overføre, oversette eller skape avledninger fra spørsmålet eller svaret, hvor som helst i verden, uansett formål, og fremvist i alle media (både allerede eksisterende og senere oppfunnet).

4. Betalinger


4.1 Du godtar å betale kostnadene og avgifter for de Tjenester Du eller andre personer som er autorisert til å bruke Din telefon har bedt om. Akkurat nå koster Tjenesten 35 NOK. Mer informasjon om betaling kan finnes hos kundehjelp.

5. Oppsigelse eller utsettelse


5.1 Vi garanterer ikke at Vi vil fortsette å levere våre Tjenester til evig tid. Vi kan avslutte Tjenesten når som helst, uten forvarsel og forbeholder oss retten til å nekte Tjenesten til personer dersom Vi finner dette nødvendig.

6. Dersom du trenger å kontakte Oss


6.1 Du kan adressere alle dine henvendelser og/eller klager ang. våre tjenester til e-post [email protected] eller ringe +47 21939712.

7. Vårt ansvar


7.1 Vi har beskrevet ovenfor hva Du bør forvente fra Oss når vi leverer Tjenesten. Beskrivelsene ovenfor er de eneste løftene vi gjør om Tjenesten.
7.2 VI EKSKLUDERER OG FRASKRIVER OSS HERVED ALLE ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER SOM ELLERS, DIREKTE ELLER INDEREKTE, VILLE FREMGÅTT VED BRUK AV GJELDENDE LOV INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, VILKÅR OM TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR FORMÅLET.
7.3 VÅRT ANSVAR SOM FØLGE AV, ELLER ELLERS RELATERT, TIL TJENESTEN (ENTEN VED OPPSTÅELSE SOM FØLGE AV BRUDD PÅ AVTALE ELLER SKADE ELLER BRUDD PÅ LOVFESTET PLIKT ELLER ANNET JURIDISK ELLER RETTFERDIG GRUNNLAG) SKAL VÆRE BEGRENSET TIL AVGIFTEN DU BETALER FOR TJENESTEN.
7.4 Ingen fraskrivelse eller begrensning i disse Vilkår og Betingelser begrenser vårt ansvar som følge av: i) dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller ii) uriktig informasjon. Dine lovbesremte rettigheter påvirkes ikke.

8. Tilbakebetaling


8.1 Dersom av en eller annen grunn Du har et svar som Du ikke er fornøyd med, kan du kontakte oss for å søke om ytterligere informasjon eller en tilbakebetaling.
8.2 Refusjonssøknader må gjøres av Deg innen 30 dager etter mottatt svar fra Oss. Vi forebeholder Oss retten til å begrense refusjoner til totalt 10 spørsmål per mobilnummer i en 3 måneders periode.

9. Endringer, overføring av rettigheter og gjeldene lover


9.1 Vi kan endre disse Vilkår og Betingelser når som helst. Vi kan varsle Deg om endringen ved å endre dette dokumentet på nettsiden Vår. Vi ber deg vennligst sjekke dette regelmessig.
9.2 Vi kan overføre Våre rettigheter under denne avtalen til en annen person uten Din tillatelse. Dine rettigheter er personlige og kan ikke overføres.
9.3 Disse Vilkår og Betingelser er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovgivningen i Australia. Du godtar og samtykker til jurisdiksjonen til de australske domstolene å løse eventuelle konflikter som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen.
Global AQA Pty Ltd Terms and Conditions v.10 updated January 2012

35 NOK per melding, Hjelp: +47 21939712

For å avslutte send en e-post med ditt telefonnummer til [email protected], ring vår kundeservice på telefonnummer +47 21939712 eller send STOP REKLAME til 1981.